Hackers Family site 췲 2018 л ȣ 귣 ' ' ι 1 ȸԸ ص
йиƮ
ݵü հ н 13
489,000
809,000
269,000
հ 489,000
379,000
699,000
159,000
հ 379,000
379,000
699,000
159,000
հ 379,000
X
ȳ ڰ ߼˴ϴ.
ڼҼ() ѹ հϴ ڱҰ ۼ
հ θ ʼ (ڱҰ)
հ - /
[ֽ] ڼҼ
λڰ ˷ִ м ̵ - λ/ѹ
λڰ ˷ִ м ̵ -
λڰ ˷ִ м ̵ - &ؿܿ
[м] հ - ,,,
ؿ ϸ հϴ ڱҰ
[ܱ ] Ժ ±! - ̷¼&ڼҼ ۼ
̵ հϴ ڼҼ
ڼҼ() [ֽ] հϴ ڼҼ ۼ - GS
[2021 ֽ] հϴ ڼҼ ۼ - Z׷
[2019 ֽ] հϴ ڼҼ ۼ - ڵ
[ڼҼ] CJ׷ ġ - м
[ڼҼ] SK׷ ġ - м
[ڼҼ] Ե׷ ġ - м
[2021 ֽ] հϴ ڼҼ ۼ - KT׷
[2020] հϴ ڼҼ ۼ - װ (Ϲ)
[2019] հϴ ڼҼ ۼ - װ (ǽ¹)
[2019] հϴ ڼҼ& - ƽþƳװ (ij¹)
[2019] հϴ ڼҼ ۼ - ƽþƳװ
[2021 ֽ] հϴ ڼҼ ۼ - BGF
[ڼҼ] ׷ ġ - м
[2020 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - Ȩ
[2021 ֽ] հϴ ڼҼ ۼ - LG ȭ
[2020] հϴ ڼҼ ۼ - LG
[2020] հϴ ڼҼ ۼ - ڵ (PM)
[2020] հϴ ڼҼ ۼ - ڵ ()
[2020] հϴ ڼҼ ۼ - LG CNS
[2021 ֽ] հϴ ڼҼ ۼ -
[2020] հϴ ڼҼ ۼ - CJ ENM(E&M/)
[2020] հϴ ڼҼ ۼ - CJ ÿ
[2021 ֽ] հϴ ڼҼ ۼ - CJ (/ǰ/BIO)
[2021 ֽ] հϴ ڼҼ ۼ - CJ
[2020] հϴ ڼҼ ۼ - ׷
[2020] հϴ ڼҼ ۼ - Ե Ȩ
[2020] հϴ ڼҼ ۼ - Ƹ۽ (SCM)
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - Ǽ
[ڼҼ] SK̴н ġ - м (2021)
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - Ե۷ι
[5 ϼ] ¹ հϴ ѱ ȭ (123)
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - 信
[2021 ݱ] հϴ - L&C
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - ڵ (R&D)
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - 佺
[ڼҼ] ȿ׷ ġ - м (2021)
[ڼҼ] DB ġ - м (2021)
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - ԵȨ
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ -
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - ǰ
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - λ׷
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - ɹĮ
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - LG÷
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - ڵ (÷Ʈ)
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - ڵ
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - ߰
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - Ե׷(/Ż/丮/Ǫ)
[2021 ֽ] հϴ ڼҼ ۼ - LS
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - ڵ (R&D )
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - MGݰ߾ȸ (Ϲ)
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - CJ ø꿵
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - DB׷
[ڼҼ/] A to Z - ZDS (2021)
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - ȭ׷
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - Ե׷(Ǽ//ȭ/˿)
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - GSĮؽ
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - ڰǼ
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - CJ ENM
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - ڵ(÷Ʈ)
ڼҼ() [2019] IBKijŻ ڼҼ+
ʼ! հ ڼҼ ۼ
[2021 ֽ] KDB ڼҼ+
[2020] հϴ ڼҼ ۼ -
[2020] ڼҼ+
[2020] հϴ ڼҼ ۼ -
[2020] հϴ ڼҼ ۼ - 츮
[2020] հϴ ڼҼ ۼ - ϳ
[2020] м+ հ - 츮
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - MGݰ ߾ȸ
[ֽ][2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - MGݰ߾ȸ(ä)
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - NH
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - ߾ȸ
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - NH
[2021 ݱ] IBK ڼҼ+
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - ѱ
[2021 ݱ] հϴ ڼҼ ۼ - (//ǰ񺰡 )
ZGSAT [2021 ݱ] հϴ Z GSAT -
[2021 ݱ] հϴ Z GSAT - ߸
[2021 ݱ] հϴ Z GSAT -
[2021 ݱ] հϴ Z GSAT - ð
[2021 ݱ] հϴ Z GSAT -
[2021 ݱ] հϴ Z GSAT ǰ
[2021 ݱ] GSAT ̳ ǰ ؼ
HMAT [ֽ] 3ϸ HMAT ֽű
[ֽ] 3ϸ HMAT ǰ
CJ [2020 ֽ] 5 CJ׷ - ̷+
NCS [2020] NCS 6 ̷ - ǻɷ
[2020] NCS 6 ̷ - ɷ
[2020] NCS 6 ̷ - ذɷ
[2020] NCS 6 ̷ - ڿɷ
[2020] NCS 6 ̷ - شɷ
[2020] NCS 6 ǰ
[2021 ݱ] 6 NCS ǰ ؼ
[2021 ݱ] NCS 6 ̷ - ǻɷ
[2021 ݱ] NCS 6 ̷ - ɷ
[2021 ݱ] NCS 6 ̷ - ذɷ
[2021 ݱ] NCS 6 ̷ - ڿɷ
[2021 ݱ] NCS 6 ̷ - شɷ
[2021 ݱ] NCS 6 ǰ
20 [2021 ݱ] հϴ 20 + - ɷ
[2021 ݱ] հϴ 20 + - ɷ
[2021 ݱ] հϴ 20 + - ߸ɷ
[2021 ݱ] հϴ 20 + - ɷ
[2021 ݱ] հϴ 20 + - Ĵɷ
[Թ] [ ù] ߸/繫
[Թ][ ù] ʼ
[Թ][ ù] ʾ
[Թ] ڸ ձʼ
ġƮŰ ֽ û (2020 7~9)
ġƮŰ ֽ û (2020 7~9)
ġƮŰ ֽ û (2020 10~12)
ġƮŰ ֽ û (2021 1)
ġƮŰ ֽ û (2021 3)
[ ] ٽɿ + Ǯ - 濵 ʼ
[ ] ٽɿ + Ǯ - ġû̽
[2020] NCS 6 ̷ - ǻɷ
[2020] NCS 6 ̷ - ɷ
[2020] NCS 6 ̷ - ذɷ
[2020] NCS 6 ̷ - ڿɷ
[2020] NCS 6 ̷ - شɷ
[2021 ݱ] NCS 6 ǰ
[2021 ݱ] NCS 6 ̷ - ǻɷ
[2021 ݱ] NCS 6 ̷ - ɷ
[2021 ݱ] NCS 6 ̷ - ذɷ
[2021 ݱ] NCS 6 ̷ - ڿɷ
[2021 ݱ] NCS 6 ̷ - شɷ
ǰ [NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.1
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.2
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.3 ( )
[NEW] CJ CAT ¶ ǰ vol.1
[NEW] CJ CAT ¶ ǰ vol.2
[NEW] CJ ˻ ¶ ǰ vol.2
[NEW] HMAT ¶ ǰ vol.1
[NEW] HMAT ¶ ǰ vol.2
[NEW] ̷ ESAT ¶ ǰ
[NEW] ǰ vol.1
[NEW] LG ˻ ¶ ǰ vol.1
[NEW] LG ˻ ¶ ǰ vol.2
[NEW] LG ˻ ¶ ǰ vol.3
[NEW] SK SKCT ¶ ǰ vol.2
[NEW] SK SKCT ¶ ǰ vol.1
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.1 (/߸ )
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.2 (/߸ )
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.3 (/߸ )
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.4 (/߸ )
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.5 (/߸ )
[NEW] ݵü ǰ vol.2
[NEW] ݵü ǰ vol.1 ؼ
[NEW] ݵü ǰ vol.2 ؼ
[NEW] ݵü ǰ vol.1
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.4 (4 )
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.4 (/߸ )
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.5 (/߸ )
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.5 (4 )
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.6 (/߸ )
[2021 ֽ] ˻ ¶ ǰ vol.1
[2021 ֽ] ˻ ¶ ǰ vol.2
[2021 ֽ] ˻ ¶ ǰ vol.1 (/߸ )
[2021 ֽ] ˻ ¶ ǰ vol.2 (/߸ )
ѱ ǰ [NEW] ѱɷ° հݿ ǰ()
[NEW] ѱɷ° հݿ ǰ() ؼ
(+) ܹ ̹ŷ
ܹ ̽&ġ Ī
հϴ - 1 ڱҰ+
հϴ - PT+и
[2 ϼ] հϴ ø
[ֽ] հϴ
[ֽ] հϴ - ε
հϴ ̰
ؿ ϸ հϴ ()
ؿ ϸ հϴ (ȭ)
ʽ ! հϴ
û&ι (6)
() հ ϴ NCS -
հϴ - ¹
[2019] հϴ - LG׷
[2020 ݱ] հϴ - ڵ
[2019] հϴ - GS
[2020] հϴ - װ (Ϲ)
[2021 ֽ] հϴ -
[2020] հϴ - żȭ
[2019] հϴ - ƽþƳװ
[2020 ݱ] հϴ - Ȩ
[2020 ݱ] հϴ - CJ
[2020 ݱ] հϴ - CJ ENM(E&M/)
[2020] հϴ - CJ ÿ
[2021 ݱ] հϴ - CJ
[2021 ֽ] հϴ - LGȭ
[2020] հϴ - LG
[2020] հϴ - CJ ENM(E&M/)
[2021 ֽ] հϴ - CJ ø꿵
[2021 ֽ] հϴ - Z׷
[2021 ݱ] հϴ - BGF
[2021 ݱ] հϴ - SK׷
(SK̳뺣̼/SK̴н/SKڷ)
[2020] հϴ - ׷
[2020] հϴ - Ƹ۽ (SCM)
[2020] հϴ - ȭ
[2021 ݱ] հϴ - Ե۷ι
[2021 ݱ] հϴ - 信
[2021 ݱ] հϴ - ԵȨ
[2021 ݱ] հϴ - ڵ(R&D)
[2021 ݱ] հϴ - 佺
[2021 ݱ] հϴ - ڵ(÷Ʈ)
[2021 ݱ] հϴ -
[2021 ݱ] հϴ - 츮
[2021 ݱ] հϴ - ǰ
[2021 ݱ] հϴ - LG÷
[2021 ݱ] հϴ - λ׷
[2021 ݱ] հϴ - ߰
[2021 ݱ] հϴ - ɹĮ
[2021 ֽ] հϴ - LS
[2021 ݱ] հϴ - ڵ
[2021 ݱ] հϴ - CJ
[2021 ݱ] հϴ - CJøƮ
[ڼҼ/] A to Z - ZDS (2021)
[2021 ݱ] հϴ - ż I&C
[2021 ݱ] հϴ - KT׷
[2021 ݱ] հϴ - Ե׷
[2021 ݱ] հϴ - DB׷
() [2019 Ϲݱ] м + հ - 츮
[2019 Ϲݱ] м + հ -
[2019 Ϲݱ] м + հ - IBK
[2020] м + հ - MGݰ
[2020] м + հ - IBK
[2020] հϴ -
[2020] հ ϴ NCS -
[2020] հϴ -
[2020] հϴ - ϳ
[2021 ݱ] հϴ - MGݰ ߾ȸ
[ֽ][2021 ݱ] հϴ - MGݰ߾ȸ (ä)
[2021 ݱ] հϴ - ߾ȸ
[2021 ݱ] հϴ - NH
[2021 ݱ] հ ϴ NCS - KDB
[2021 ݱ] հϴ - NH
[2021 ݱ] հϴ - MGݰ߾ȸ(Ϲ)
ѱ [2 հ] Ŀ ѱɷ° ⰳ+⹮ ()
[2 հ] Ŀ ѱɷ° ⰳ+⹮ (߱)
[1 ϼ] Ŀ ѱɷ° ⹮Ǯ ȭ (30-52ȸ)
帧 ѱ
[2 հ] հϴ ѱ ȭ (123)
[2 հ] հϴ ѱ ȭ (123)
[2020 ֽŰ] ѱɷ° ȭ (123) - ô
[3 ϼ] ѱɷ° 3 հ ȭ(123)
Ȱ1 ǻȰɷ
[Ŭ OPIc] 2ָ Ŀ Start
[Ŭ OPIc] 2ָ Ŀ AL/IH
[ Lv.6 ] Ŀ ͽŷ ŸƮ [ֽŰ]
[ Lv.7/8 ] 2 Ŀ ͽŷ [ֽŰ]
ø 󿵾
IT ʼ! հ ڼҼ ۼ
ݵü [Թ] ݵü ٽ ϼ - /
[⺻] ݵü ٽ ϼ - /
[] ݵü ٽ ϼ
[NEW] ݵü ǰ vol.1
[NEW] ݵü ǰ vol.2
[NEW] ݵü ǰ vol.1 ؼ
[NEW] ݵü ǰ vol.2 ؼ
ݵü ʼ! հ ڼҼ ۼ
[Թ] 赿 ݵü м
[Ŀ] ݵü ٽ & ڷ
ڵ ̴ ڵ ä Ʈ
ʼ! ڵ ⺻ ٽ ϼ
ڵ ġ
12 Ͼ ˷ִ ڵ - м
12 Ͼ ˷ִ ڵ - Ʈ
[Ŀ] ڵ ٽ & ڷ
ࡤ̿ ľϴ ࡤ̿ Ʈ
/佺 [Ŭ OPIc] 2ָ Ŀ Start
[Ŭ OPIc] 2ָ Ŀ AL/IH
[ Lv.6 ] Ŀ ͽŷ ŸƮ [ֽŰ]
[ Lv.7/8 ] 2 Ŀ ͽŷ [ֽŰ]
ڼҼ [ֽ] ڼҼ
[2021 ֽ] հϴ ڼҼ ۼ - Z׷
[ڼҼ/] A to Z - ZDS (2021)
[Թ] [ ù] ߸/繫
[Թ][ ù] ʼ
[Թ][ ù] ʾ
[Թ] ڸ ձʼ
GSAT [2021 ݱ] հϴ Z GSAT -
[2021 ݱ] հϴ Z GSAT - ߸
[2021 ݱ] հϴ Z GSAT -
[2021 ݱ] հϴ Z GSAT - ð
[2021 ݱ] հϴ Z GSAT -
[2021 ݱ] հϴ Z GSAT ǰ
[2021 ݱ] GSAT ̳ ǰ ؼ
ݵü [Թ] ݵü ٽ ϼ - /
[⺻] ݵü ٽ ϼ - /
[] ݵü ٽ ϼ
[NEW] ݵü ǰ vol.1
[NEW] ݵü ǰ vol.2
[NEW] ݵü ǰ vol.1 ؼ
[NEW] ݵü ǰ vol.2 ؼ
ݵü ʼ! հ ڼҼ ۼ
[Թ] 赿 ݵü м
[Ŀ] ݵü ٽ & ڷ
3 Ǯ̹ 3 Ǯ̹ ҿ ɷ 3 Ǯ̹
ǰ [NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.1
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.2
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.3 ( )
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.1 (/߸ )
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.2 (/߸ )
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.3 (/߸ )
[NEW] ݵü ǰ vol.1
[NEW] ݵü ǰ vol.2
[NEW] ݵü ǰ vol.1 ؼ
[NEW] ݵü ǰ vol.2 ؼ
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.4 (4 )
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.4 (/߸ )
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.5 (/߸ )
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.5 (4 )
[2021 ֽ] Z GSAT ¶ ǰ vol.6 (/߸ )
[ֽ] հϴ
[2 ϼ] հϴ ø
հϴ - 1 ڱҰ+
հϴ - PT+и
[2021 ֽ] հϴ - Z׷
ڼҼ [ڼҼ] SK׷ ġ - м
[ڼҼ] SK̴н ġ - м (2021)
3 Ǯ̹ ҿ ڷؼ Ǯ̹
ҿ 忡 ϴ SKILL
[Թ][ ù] ʾ
[Թ][ ù] ʼ
[Թ] [ ù] ߸/繫
20 [2021 ݱ] հϴ 20 + - ɷ
[2021 ݱ] հϴ 20 + - ɷ
[2021 ݱ] հϴ 20 + - ߸ɷ
[2021 ݱ] հϴ 20 + - ɷ
[2021 ݱ] հϴ 20 + - Ĵɷ
ݵü [Թ] ݵü ٽ ϼ - /
[⺻] ݵü ٽ ϼ - /
[] ݵü ٽ ϼ
ݵü ʼ! հ ڼҼ ۼ
[Թ] 赿 ݵü м
[Ŀ] ݵü ٽ & ڷ
[2021 ݱ] հϴ - SK׷
(SK̳뺣̼/SK̴н/SKڷ)
[ֽ] հϴ
հϴ - PT+и
[2 ϼ] հϴ ø
ǰ [] μ˻ ¶ ǰ()
[NEW] SK SKCT ¶ ǰ vol.1
[NEW] SK SKCT ¶ ǰ vol.2
[NEW] ݵü ǰ vol.1
[NEW] ݵü ǰ vol.2
[NEW] ݵü ǰ vol.1 ؼ
[NEW] ݵü ǰ vol.2 ؼ
[ֽ] ˻ ¶ ǰ () vol.1
[ֽ] ˻ ¶ ǰ () vol.2
[2021 ֽ] ˻ ¶ ǰ vol.2 (/߸ )
[2021 ֽ] ˻ ¶ ǰ vol.1 (/߸ )
[Ŭ OPIc] 2ָ Ŀ Start
[Ŭ OPIc] 2ָ Ŀ AL/IH
[ Lv.6 ] Ŀ ͽŷ ŸƮ [ֽŰ]
[ Lv.7/8 ] 2 Ŀ ͽŷ [ֽŰ]
ڷ [SK׷ հн ] SK׷ ڷ
[Ŀ] ݵü ٽ & ڷ

[Ǽ 200] Ŀ / (Ư) ûǼ (ߺ)/ᰭ/2015.06~2019.04 B
[ 1]ط 2018 л ȣ귣 ι 1
[5뼭 Ʈ 1 ĿNCS] Yes24 輭ڰ Ʈ 1(2019 4 6, Yes24Ʈ ) ͳ Ʈ о Ʈ 1 (2019 4 9, ְƮ ) ˶ 輭ڰ Ʈ 1(2019 4 6, Ʈ ) dz 輭 Ʈ 1(2019 3 3 ְ Ʈ ) ũ ڰ輭 Ʈ 1(2019 4 6, ϺƮ )
[2 Ǹ 1 Ŀ GSAT]
[2017]YES24 GSAT հ˻ 2017 1~12 ߰ GSAT Ǹ ջ(2018.2.11 )
[3 Ʈ Ŀ GSAT]
[2019] 2019 GSAT (2019.04.14)
[2018] 2018 GSAT (2018.10.21/2018.04.15)
[2017] 2017 GSAT (2017.10.22)
[125 Ʈ 1 Ŀ GSAT] Yes24 輭 ڰ Ʈ Z GSAT(SSAT)о 1(2014 4 3ֺ, 00Ǻ 00DZ ֺƮ 1 )
[ 1] ѰϽ 2020 ѱǰ (¡ ) ι 1 Ŀ

ؿ ҿ 赿

1) ü Ʈ (/ )

[ ڼҼ Ʈ 1] ˶ 輭/ڰ Ʈ /ڱҰ о 1(2019 2 4, ְƮ )
[Ŀ 20 ˻ Ʈ 1] ˶ 輭/ڰ Ʈ ˻ о 1(2018.09.27, ְƮ )
[Ŀ NCS 6 Ʈ 1] yes24 輭ڰ Ʈ NHAT о 1(2019 4 4, YES24Ʈ )
[Ŀ GSAT ֽű Ʈ 1] /輭 Ʈ ׷ о 1(2019.07.25, ¶ְ )
[Ŀ GSAT ǰ Ʈ 1] yes24 輭 ڰ Ʈ ZGSAT(SSAT)о 1(2019.09.03, YES24Ʈ )
[Ŀ CJ ˻ Ʈ 1] о Ʈ 1(2019 10 11, ͳ ϰƮ )
[Ŀ HMAT Ʈ 1] yes24 輭ڰ Ʈ HMAT о 1(2019 3 3, ֺƮ )
[Ŀ ѱ ⹮() Ʈ] yes24 輭/ڰ Ʈ ѱɷ° о(2019 1 7, ֺ Ʈ )
[Ŀ ѱ ⹮(߱) Ʈ] yes24 輭/ڰ Ʈ ѱɷ° 3/4 (߱)о(2019 7 3, ֺ Ʈ )
[Ŀ PSAT ⹮ Ʈ 1] /輭 Ʈ ˻(PSAT)о 1(2019.09.07, ¶ ְ )
[Ŀ PSAT NCS ڷؼ] ˶ 輭/ڰ Ʈ PSAT /ǰ о 1(2019 7 4, ְƮ )
[ܱհ Ŀ NCS Ʈ 1] YES24 輭 ڰ Ʈ 輭 о 1(2020.07.14, YES24 Ʈ )
[Ŀ NCS Թ Ʈ] /輭 Ʈ ˻ о(2019 3 5, ¶ ְ )
[Ŀ NCS ڷ Ʈ 1] yes24 輭/ڰ Ʈ ѱö о 1(2019 1 14, ֺ Ʈ )
[Ŀ NCS ѱ° ǰ] ͳ /輭 о Ʈ 1(2019 10 18, ְƮ )
[Ŀ հϴ Ʈ] /輭 Ʈ // о(2020.02.28, ¶ ְ )
[Ŀ ̵ հϴ ڼҼ(Ű) Ʈ] /輭 Ʈ ڱҰ/̷¼ о (2020.08.04, ¶ְ )
[Ŀ հϴ NCS ڼҼ Ʈ] /輭 Ʈ ڱҰ/̷¼ о (2020 2 4, ¶ ְ )
[Ŀ NCS 6 Ʈ 1] Yes24 輭ڰ Ʈ NHAT о 1(2019 4 4, YES24Ʈ )
[Ŀ NCS ΰǰ ǰ Ʈ] YES24 輭 ڰ Ʈ 輭 о (2020.03.16, YES24 Ʈ )
[Ŀ NCS ﱳ ǰ Ʈ] /輭 Ʈ // о(2020.03.23, ¶ ְ )
[Ŀ NCS ǰ Ʈ] YES24 輭 ڰ Ʈ 輭 о (2020.03.23, YES24 Ʈ )
[Ŀ NCS λ걳 ǰ Ʈ]YES24 輭 ڰ Ʈ λ걳 о 1(2020.06.03, YES24 Ʈ )
[Ŀ NCS Ѽ+5 ȸ ǰ(Ű) Ʈ] YES24 輭ڰ Ʈ 輭 о(2020.07.27, YES24Ʈ )
[Ŀ LH ѱð ǰ(Ű) Ʈ] YES24 輭ڰ Ʈ 輭 о(2020.07.27, YES24Ʈ )
[Ŀ NCS ⺻ ̷հ+ǰ] /輭 Ʈ // о(2020.08.24, ¶ ְ )

2) Ʈ ( )

[ ڼҼ Ʈ 1] ˶ 輭/ڰ Ʈ /ڱҰ о 1(2019 2 4, ְƮ )
[Ŀ NCS 6 Ʈ 1] yes24 輭ڰ Ʈ NHAT о 1(2019 4 4, YES24Ʈ )
[Ŀ ѱ ⹮() Ʈ] yes24 輭/ڰ Ʈ ѱɷ° о(2019 1 7, ֺ Ʈ )
[Ŀ ѱ ⹮(߱) Ʈ] yes24 輭/ڰ Ʈ ѱɷ° 3/4 (߱)о(2019 7 3, ֺ Ʈ )
[Ŀ PSAT ⹮ Ʈ 1] /輭 Ʈ ˻(PSAT)о 1(2019.09.07, ¶ ְ )
[Ŀ PSAT NCS ڷؼ] ˶ 輭/ڰ Ʈ PSAT /ǰ о 1(2019 7 4, ְƮ )
[ܱհ Ŀ NCS Ʈ 1] YES24 輭 ڰ Ʈ 輭 о 1(2020.07.14, YES24 Ʈ ) )
[Ŀ NCS Թ Ʈ] /輭 Ʈ ˻ о(2019 3 5, ¶ ְ )
[Ŀ NCS ڷ Ʈ 1] yes24 輭/ڰ Ʈ ѱö о 1(2019 1 14, ֺ Ʈ )
[Ŀ NCS ѱ° ǰ] ͳ /輭 о Ʈ 1(2019 10 18, ְƮ )
[Ŀ հϴ Ʈ] /輭 Ʈ // о(2020.02.28, ¶ ְ )
[Ŀ հϴ NCS ڼҼ Ʈ] /輭 Ʈ ڱҰ/̷¼ о (2020 2 4, ¶ ְ )
[Ŀ NCS 6 Ʈ 1] Yes24 輭ڰ Ʈ NHAT о 1(2019 4 4, YES24Ʈ )
[Ŀ NCS ΰǰ ǰ Ʈ] YES24 輭 ڰ Ʈ 輭 о (2020.03.16, YES24 Ʈ )
[Ŀ NCS ﱳ ǰ Ʈ] /輭 Ʈ // о(2020.03.23, ¶ ְ )
[Ŀ NCS ǰ Ʈ] YES24 輭 ڰ Ʈ 輭 о (2020.03.23, YES24 Ʈ )
[Ŀ NCS λ걳 ǰ Ʈ]YES24 輭 ڰ Ʈ λ걳 о 1(2020.06.03, YES24 Ʈ )
[Ŀ NCS Ѽ+5 ȸ ǰ(Ű) Ʈ] YES24 輭ڰ Ʈ 輭 о(2020.07.27, YES24Ʈ )
[Ŀ LH ѱð ǰ(Ű) Ʈ] YES24 輭ڰ Ʈ 輭 о(2020.07.27, YES24Ʈ )
[Ŀ NCS ⺻ ̷հ+ǰ] /輭 Ʈ // о(2020.08.24, ¶ ְ ) 15846

X

[137 Ʈ 1]
YES24 輭 ڰ Ʈ Z GSAT(SSAT) о 1 (2014 4 3ֺ, 1Ǻ 14DZ ֺƮ 1 )

[4 Ʈ ]
[2020] 2020 GSAT (2020.05.28) / [2019] 2019 GSAT (2019.04.14) / [2018] 2018 GSAT (2018.10.21) / [2017] 2017 GSAT (2017.10.22)

  • GSAT ߳
  • GSAT ߳
  • ߳
GSAT  ߳
GSAT  ߳
'  ߳
ݵü հ н 13
489,000
809,000
269,000
հ 489,000
379,000
699,000
159,000
հ 379,000
379,000
699,000
159,000
հ 379,000
X
ȳ ڰ ߼˴ϴ.
X

ݵü ܱ۷κ
ǽ ȳ
ڷγ ݵü ǽ ǰ ֽϴ.
ǽ ȸ Էµ ޴ ȣ
ȳ ڰ ߼۵˴ϴ.
*ûڿ ؼ ȳ ڰ ߼۵Ǹ, ֽϴ.

Ȯ߽ϴ.
X

ΰ ǽ ʽϴ.

Ȯ߽ϴ.


<̿ ȳ>
ĿXܱ۷κ ݵü հн
Ŀ ȸ δ Ŀ ΰ ݵü ܱ۷κ ݵü ǽ ֵ ϴ ̺Ʈ ǰԴϴ.

Ͻ ǰ ִ ٸ, ڼ Ŀŧ Ȯֽñ ٶϴ.

ĿXܱ۷κ ݵü հн 6 , Ե ǿ ǰ ݾ մϴ.

- ݵü հн (ʰ) : 489,000

- ݵü հн (ȭ) : 809,000

- Zհ ݵü հн (ʰ) : 379,000

- Zհ ݵü հн (ȭ): 699,000

- SKհ ݵü հн (ʰ) : 379,000

- SKհ ݵü հн (ȭ) : 699,000

- ݵü հн : 180

- Zհ ݵü հн : 150

- SKհ ݵü հн : 150

- ݵü հн : ݵü ΰ /ݵü ǰ 2 ؼ / +ѱ ǰ 22/Ŀ ++̰ / ڷ 18 (PDF)/μ˻ 1 /&Ϻ&߱&ѱ&ͽŷ& ΰ ( 5, Ϻ ߱ 7)

- Zհ ݵü հн : ݵü ΰ /ݵü ǰ 2 ؼ /Z ڼҼ+GSAT+ /¶ GSAT ǰ 6 ȸ / ΰ /佺++߱ ΰ (߱ 7)/μ˻ 1 /Zڷ 2 (PDF)

- - SKհ ݵü հн : ݵü ΰ /ݵü ǰ 2 ؼ /SK ڼҼ+ /ΰ / ¶ ǰ / ΰ / μ˻ 1 /SK ڷ (PDF)


, Ⱓ Ǹ Ѿ ֽϴ.

Ǵ Ǵ ̺Ʈ [Ʈ Ȯϱ ] ư Ŭ , Ȯΰϸ Ǹ ŬϽø ش簭 󼼳 ȮϽ ֽϴ.
Ǵ Ȳ ֽϴ. .

̺Ʈ ǰ Ž Ǵ / , ̴ ̸ ʽϴ. .
ֽ Ǵ ٷ ޵˴ϴ.( ȳ ʽϴ.)
FONT size=+0>
Ϸ Ⱓ ڵ ۵˴ϴ. (Ⱓ Ŀ Ұմϴ.)


þȳ : Ǵ Ʒ ˴ϴ.

-ᰭ: [] [ǽ] [̺Ʈ] ȮϽ ֽϴ.

- ˻ : [] [] [Ʈ//] [ /] ȮϽ ֽϴ.


<<ܱ۷κ ݵü ǽ ȳ>>
ڷγ ݵü ǽ ǰ ֽϴ.
ǽ ȸ Էµ ޴ȣ ȳ ڰ ߼۵˴ϴ.
*ûڿ ؼ ȳ ڰ ߼۵Ǹ, ֽϴ.


< ȳ>
ſī Ա մϴ.
Ű ̺Ʈ Ʈ/ Ұմϴ.

<ȯ ȳ>
<< ȯ >>

н ܰ Ǹ մϴ. ü Ͽ ݾ մϴ.
ݾ ȯ ݾ մϴ.
<<ȯ ݾ >>
ſī Ȥ PG(佺 ̸) Ͻ : ȯ û /ǰ ǰ ü ī Ȥ PG(佺 ̸) ûϰ, ī Ȥ PG(佺 ̸) Ȥ κ ó մϴ.
ũ Ȥ Ŀ· ԱϽ : ȯ û/ǰ ǰ Ϸκ 3 ̳ ԷϽ · ȯ ݾ Ա޵˴ϴ.
, ȯ ûڰ ȣ ߸ Ա Ȥ ȣ Է ʰ Ͽ ȯ ݾ üǴ 쿡 ؼ Ŀ å ʽϴ.

<<ȯ >>
ȯ ȯ ȯ ϴٴ 뿡 ŵ ڵ ȯ ó ˴ϴ.
κȯ ȯҹϽø 1~7 ȯ ݾ ص帳ϴ. 帰 ȯ ݾ׿ Ͻø ׶ ȯ û ǰ, ȯ ó ˴ϴ.
ȯ ݾ ص帰 κ 7 ƹ 亯 ø ȯ ó ڵ ҵ˴ϴ.
ȯ ǰ մϴ. ǰ ȯ ݾ Ϸ ǰ Ͻø ǰ 湮ϼż ذϴ.

< ȯ >

1. ǰ()Ϸκ 7 ̳ 1 : ݾ 100% ȯ

2. ǰ()Ϸκ 7 ̳ 2 ̻ : ݾ - н ȯ

3. ǰ()Ϸκ 7 : ݾ - н - ([-] 10%) ȯ<<ȯ ( ) >>
Ŀ ȯ ݾ׿ ġ ϴ ݾ( ϱ [ ]) մϴ.
ٸ, ȯ ִ ( )
Ȥ ̻ Ȯ Ǹ, [ ] ʰ ȯ ݾ ޵˴ϴ.
PDF Ϸ ϴ (EX.ڷ, + 3 ) ٿε ø Ͽ ȯ ϱ [ ] մϴ.- ǰ
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.1 / 11,900
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.2 / 11,900
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.3 / 11,900
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.4 / 11,900
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.5 / 11,900
[NEW] CJ CAT ¶ ǰ vol.1 / 11,900
[NEW] CJ CAT ¶ ǰ vol.2 / 11,900
[NEW] CJ ˻ ¶ ǰ vol.2 / 11,900
[NEW] HMAT ¶ ǰ vol.1 / 11,900
[NEW] HMAT ¶ ǰ vol.2 / 11,900
[NEW] ̷ ESAT ¶ ǰ / 11,900
[NEW] ˻ ¶ ǰ vol.1 / 11,900
[NEW] ˻ ¶ ǰ vol.2 / 11,900
[NEW] ǰ vol.1 / 11,900
[NEW] LG ˻ ¶ ǰ vol.1 / 11,900
[NEW] LG ˻ ¶ ǰ vol.2 / 11,900
[NEW] LG ˻ ¶ ǰ vol.3 / 11,900
[NEW] SK SKCT ¶ ǰ vol.2 / 11,900
[NEW] SK SKCT ¶ ǰ vol.1 / 11,900
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.1 (/߸ ) / 5,900
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.2 (/߸ ) / 5,900
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.3 (/߸ ) / 5,900
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.4 (/߸ ) / 5,900
[NEW] Z GSAT ¶ ǰ vol.5 (/߸ ) / 5,900
[NEW] ݵü ǰ vol.2 / 11,900
[NEW] ݵü ǰ vol.1 / 11,900
- ݵü ΰ
[Թ] ݵü ٽ ϼ - / / 19,000 / 1 6,333
[⺻] ݵü ٽ ϼ - / / 79,000 / 1 4.157
[] ݵü ٽ ϼ / 39,000 / 1 4,875
[NEW] ݵü ǰ vol.1 ؼ / 11,900(1)
[NEW] ݵü ǰ vol.2 ؼ / 11,900 (1)
ݵü ʼ! հ ڼҼ ۼ / 49,000 / 1 8,166
- ڷ 20 : 10,000
- 100 : 7,000
- μ˻ 1 10,000
- /ڰ
[ Lv.6 ] Ŀ ͽŷ ŸƮ [ֽŰ] : 109,000
[ Lv.7/8 ] 2 Ŀ ͽŷ : 109,000
[Ŭ OPIc] 2ָ Ŀ Start : 79,000
[Ŭ OPIc] 2ָ Ŀ AL/IH : 89,000
[750+ǥ] Ŀ LC+RC : 189,000
[ʺ] ϴ Ϻ ȸȭ 30% : 59,000
[߱] Ϻ ȸȭ : 79,000
[Ŀ߱] HSK 1-4 ܾ ΰ : 79,000
[Ŀ߱] HSK 5 ܾ ΰ : 79,000
[ʱ] ֽ 2 ⹮Ǯ : 119,000
- : 10,000
- ԰ 1:1 Ǵ ü ÷ ްų ̿ ϴ ޾ Ȯε 100,000

- ǽ ʰ 220,000, ȭ 540,000
ʰ - 220,000 ȯ
ݵü հн ʰ
Z հ ݵü հн ʰ
SK հ ݵü հн ʰ

ȭ - 540,000 ȯ
ݵü հн ȭ
Z հ ݵü հн ȭ
SK հ ݵü հн ȭ<<Ÿ ȯ å ǻ>>
̼ڿ ŷ , 븮 ࿡ ƴϸ ̼ Ǵ 븮 ҽų ֽϴ.
ȭ ǥ• ٸų ೻ ٸ 쿡 ȭ ޹ κ 3 ̳,
Ǵ ־ 30 ̳ ȯ/ȯ մϴ.

Ⱓ ޵Ǵ Ⱓ̹Ƿ Ⱓ ȿ ȯ Ұմϴ
ȯ ݾ  ̻ Ȯ ܿ κȯ Ǵ ī κ ҷ ó˴ϴ.
̳ Ʈ Ұ ó, ޵ Ʈ ˴ϴ.
ǰ Ϸκ 10 ̳ Ǵ 7 ̳ 쿡 ȯ մϴ. (縦 쿡 ϸ ǰ 5,000 ߻մϴ.)

ּ ̱ ҸȮ ּ Է ǰ Ͽ ÿ Ŀ å ʽϴ.


< >

<>

1) Ϸ 3~4 ҿ ֽϴ. (ָ/ )

2) Ȳ Ŭ > ǰ > Ǵ ȣ Ȯ մϴ.

ȣ Ǿ ó Ͽ ȣ ε尡 ʾ 쵵 ٶϴ.

ǰ Ϸκ 10 ̳ Ǵ 7 ̳ 쿡 ȯ մϴ. (縦 쿡 ϸ ǰ 5,000 ߻մϴ.)


<ǻ>
ĿXܱ۷κ ݵü հн ۱Ǻȣ Ȱ
ȸ PC MAC Address, CPU Serial ϰ ֽϴ.
(MAC Address : ǻ LANī忡 ο ȣ / CPU Serial : ǻ CPU ο ȣ)

Ŀ Zհ ǮŰ PC ڵ ̷, PC ִ ʰϿ ϴ ڵ ܵ˴ϴ.

CPU Serial ִ 2 ϸ, CPU IDʱȭ 1ȸ ʱȭ մϴ.
(Ŀ 02-537-5000 Ͽ ʱȭ մϴ)

ʱȭ ȸ ʰ , A/SȮμ ݵ ּž CPU Serial ʱȭϽ ֽϴ.

ID ȸڰ ŻǸ, ȯ Ұ Ģ մϴ.

Ÿο 絵/Ÿ ߰ ҹ ġ մϴ.

ǻ ȸ ˷帳ϴ.

Ŀ 񽺴 Window ü Internet Explorer, Chrome ȭ Ǿ ֽϴ. ũҺ ϸ,
OS ȭ ȯ(ȸ Ʈũ /ܺθ ) 񽺰 Ҿ ,
Windows ȯ濡 Internet Explorer/Chrome ̿ մϴ.
<Ǹ >
è͵ ڵϹȣ 120-87-09984
TEL : ΰ : 02)537-5000 / Ŀ ī : 02)566-0028
ּ : Ư ʱ 61 23(ʵ 1316-15) 뼺 203ȣ
ǥ̻ :